Menu

Algemeen of Orthodontie

Bijzondere tandheelkunde

Contact en bereikbaarheid

Nieuwe patient?

Menu
Menu

Prijslijst

Tarieven voor tandheelkunde zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.
Alle verrichtingen van de behandeling kunt u terugvinden aan de hand van codes. Via de volgende link zijn alle codes voor u uitgespecificeerd.

De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2021 klik hier.

Copyright © 2020 Centrum Tandzorg