Skip to content

Bel ons

voor vragen of afspraken
073 303 26 26

Vrijblijvend contact voor uw instelling

Patiënt verwijzen naar CBT?

Menu

Bel ons

voor vragen of afspraken
073 303 26 26

Vrijblijvend contact voor uw instelling

Patiënt verwijzen naar CBT?

Goede tandzorg
voor iedereen.

Regionale aanbieder

Wlz Gehandicapten

Wlz Ouderen

Regionale aanbieder

Centrum Bijzondere tandheelkunde (CBT)

Centrumtandzorg en het CBT zijn regionale aanbieders van reguliere (algemene tandheelkunde) én specialistische mondzorg (bijzondere tandheelkunde). Onze praktijken zijn te vinden in Brabant en Gelderland. Lees meer

Locaties

Centrumtandzorg heeft de volgende vestigingen en activiteiten:

In ’s-Hertogenbosch de algemene praktijk, de orthodontist en een CBT. Vanuit deze locatie vertrekken ook de Dental Cars voor de scholen, de ouderenzorg en de zorg voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.

Centrumtandzorg heeft binnen diverse instellingen voor gehandicaptenzorg in Noord Brabant en Oost Gelderland tandartsenkamers ingericht. 

Verder heeft Centrumtandzorg nog CBT’s in Arnhem, Nieuw-Wehl en Nijmegen.

Dat betekent we binnen een groot deel van Brabant en Oost Gelderland onze (specialistische)  mondzorg bieden. Met onze mobiele tandartsenpraktijk (de Dental Car) rijden we dagelijks naar verschillende scholen en zorginstellingen in de regio.

Meer over de schooltandarts of het inzetten van de Dental Car bij uw zorginstelling: bel 073 641 65 65.

Van oudsher

Toen in 1988 de GGD stopte met de jeugdtandzorg (de schooltandarts) is de Stichting Tandheelkundige Zorgverlening ’s-Hertogenbosch e.o. opgericht. Zodat de tandheelkundige zorg voor de kwetsbare jeugd toch door kon gaan. In de statutaire doelstelling van de Stichting stond bij de oprichting centraal: de tandheelkundige zorgverlening aan kwetsbare groepen, met name jeugd in de regio ’s-Hertogenbosch e.o.

Deze doelstelling is nu uitgebreid. Sinds 2013 zetten we onze expertise ook in voor andere kwetsbare groepen, in het bijzonder de ouderen en gehandicapten. In die tijd bleek dat er onvoldoende zorgaanbod was voor specialistische vraagstukken (complexe jeugd, kwetsbare ouderen, gehandicapten en angst patiënten). Daarnaast was de zorg die er was erg versnipperd. Uit onderzoek van de IGZ bleek zelfs dat bij behandelingen van kwetsbare ouderen en gehandicapten vaak niet werd voldaan aan de Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen. Dit hebben wij met Centrumtandzorg aangepakt om binnen onze regio te veranderen.

Tandzorg moet voor iedereen beschikbaar zijn, ongeacht de specifieke omstandigheden en problematiek. Inmiddels zijn wij door IGJ getoetst en als goed beoordeeld.

Alle locaties

Contact

reCAPTCHA is required.

Copyright © 2022 Centrumtandzorg Gerealiseerd door KLIKZUIVER