Skip to content
Menu

Algemeen of Orthodontie

Bijzondere tandheelkunde

Contact en bereikbaarheid

Nieuwe patient?

Menu
Menu

Klachtenprocedure

Uw mening telt

Wij horen graag hoe u uw bezoek aan onze praktijk heeft ervaren. Uw reactie is heel waardevol: daarmee kunnen we onze zorg en service verbeteren. Wilt u uw suggesties of complimenten aan ons doorgeven? Laat het ons weten.

Klachtenprocedure

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. Bespreek dit met uw behandelaar. Vaak leidt dit al tot een oplossing. Komt u er niet uit met uw behandelaar, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de praktijk (per mail aan info@centrumtandzorg.nl of per brief aan postbus 3034 te 5203 DA  ’s-Hertogenbosch). Na ontvangst van uw schriftelijke klacht wordt deze uiterlijk binnen zes weken door ons beoordeelt. Uw klacht zal in eerste instantie in behandeling worden genomen door de klachtenfunctionaris. Deze zal zo nodig contact met u opnemen om te onderzoeken wat er is gebeurd. In de meeste gevallen zullen we door een gezamenlijk gesprek tot een oplossing kunnen komen.

Als er geen oplossing is gevonden, neemt de klachtenfunctionaris namens u contact op met de interne klachtenfunctionaris. Deze beoordeelt de klacht en neemt contact met u op. Mogelijk zal dit leiden tot een gesprek met u en de bij uw klacht betrokken medewerker om alsnog te komen tot een voor iedereen tevredenstellende oplossing.

In het geval er dan ook geen tevredenstellende oplossing gevonden kan worden, kunt u contact opnemen met de klachtenregeling van de KNMT, de beroepsvereniging van tandartsen, waar onze praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijk externe klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen u en ons bemiddelen met als doel samen een oplossing te vinden (www.knmt.nl)  

Als het ook dan niet is gelukt om een oplossing te vinden en er sprake is van een geschil, kunt u dit ter beoordeling voorleggen aan de Stichting Geschillen Instantie Mondzorg (SGIM; www.geschilleninstantiemondzorg.nl).

Informatie

Voor meer informatie over mondzorg, behandeling en kosten hiervan kunt u terecht op www.allesoverhetgebit.nl. Via deze website kunt u ook vragen stellen aan het Tandheelkundig Informatie Punt van de KNMT. Het Tandheelkundig Informatie Punt behandelt zelf geen klachten, maar kan wel advies geven over hoe om te gaan met een klacht.

Copyright © 2022 Centrumtandzorg Gerealiseerd door KLIKZUIVER