Neem contact op met jouw behandelaar 
als je niet tevreden bent

Klachtenprocedure
Jouw mening telt

Wij horen graag hoe je jouw bezoek aan onze praktijk hebt ervaren. Jouw reactie is heel waardevol: daarmee kunnen we onze zorg en service verbeteren. Wil je jouw suggesties of complimenten aan ons doorgeven? Laat het ons weten.

Klachtenprocedure

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. Bespreek dit met jouw behandelaar. Vaak leidt dit al tot een oplossing. Kom je er niet uit met jouw behandelaar, kun je schriftelijk een klacht indienen bij de praktijk (per mail aan info@centrumtandzorg.nl of per brief aan postbus 3034 te 5203 DA  ’s-Hertogenbosch). Na ontvangst van jouw schriftelijke klacht wordt deze uiterlijk binnen zes weken door ons beoordeeld. Jouw klacht zal in eerste instantie in behandeling worden genomen door de klachtencoördinator. Deze zal zo nodig contact met je opnemen om te onderzoeken wat er is gebeurd. Daarna zullen deze uitkomsten worden besproken met de interne klachtenfunctionaris. In de meeste gevallen zullen we door een gezamenlijk gesprek tot een oplossing kunnen komen. Mogelijk zal dit leiden tot een gesprek met jou en de bij jouw klacht betrokken medewerker om alsnog te komen tot een voor iedereen tevredenstellende oplossing.

In het geval er dan ook geen tevredenstellende oplossing gevonden kan worden, kun je contact opnemen met de klachtenregeling van de KNMT, de beroepsvereniging van tandartsen, waar onze praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijk externe klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen jou en ons bemiddelen met als doel samen een oplossing te vinden (www.knmt.nl)  

Als het ook dan niet is gelukt om een oplossing te vinden en er sprake is van een geschil, kun je dit ter beoordeling voorleggen aan de Stichting Geschillen Instantie Mondzorg (SGIM; www.geschilleninstantiemondzorg.nl).

Informatie

Voor meer informatie over mondzorg, behandeling en kosten hiervan kun je terecht op www.allesoverhetgebit.nl. Via deze website kan je ook vragen stellen aan het Tandheelkundig Informatie Punt van de KNMT. Het Tandheelkundig Informatie Punt behandelt zelf geen klachten, maar kan wel advies geven over hoe om te gaan met een klacht.