Centrumtandzorg Ouderen

Een tandarts 
speciaal voor ouderen

Veranderingen aan het gebit zijn haast onvermijdelijk als je ouder wordt.

Gezondheid begint bij 
een gezond gebit

Een verandering aan het gebit of in de mond is haast onvermijdelijk wanneer iemand ouder wordt. Tanden kunnen slijten, kaken kunnen krimpen en eten kan moeilijker worden door deze veranderingen in de mond. Ook (ouderdoms)ziektes zoals alzheimer, dementie, de ziekte van Parkinson, spierziektes als ALS of het krijgen van een beroerte kunnen invloed hebben op onze mondgezondheid.

Patiënten waarbij tandzorg bij een reguliere tandarts nog gewoon mogelijk is, zijn natuurlijk van harte welkom in onze praktijk in 's-Hertogenbosch. 

Wanneer behandeling door een reguliere tandarts niet meer mogelijk is, kan iemand doorverwezen worden naar een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT). Daar werken CBT-tandartsen die gespecialiseerd zijn in bepaalde typen tandzorg. Zoals werken met ouderen of mensen die angst voor de tandarts hebben. Zij weten alles van het ouder worden en de invloeden en moeilijkheden die daarbij komen kijken wat betreft tandzorg. Is dat nodig? Dan nemen wij de mondzorg graag (tijdelijk) over.

Jij wilt gewoon graag goede tandzorg voor jezelf of voor diegene die jij wettelijk vertegenwoordigt en/of verzorgt. Misschien je ouder, familielid of misschien werk je als medewerker in de zorg en heb je vragen over tandzorg binnen de woning waar je werkt.

Sommige mensen vallen onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en hebben dus een WLZ-indicatie. De zorginstelling waar zij verblijven of hun verzorger is dan verantwoordelijk voor de langdurige zorg van deze mensen. Ook tandzorg valt daaronder.

Centrumtandzorg heeft afspraken met diverse zorginstellingen in de regio. We komen naar de locatie en zorgen voor goede tandzorg voor alle bewoners. 

In een samenwerking met Centrumtandzorg kunnen wij die zorg overnemen van de instelling indien gewenst. Onze WLZ-tandarts komt dan naar de instelling (evt. in een van onze Dental cars) om tandzorg te bieden.

Wanneer behandeling door een reguliere tandarts niet meer mogelijk is

Als de reguliere tandarts de tandzorg (tijdelijk) niet meer kan uitvoeren kan iemand doorverwezen worden naar een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT). Daar werken CBT-tandartsen die gespecialiseerd zijn in bepaalde typen tandzorg. Zoals werken met mensen die angst voor de tandarts hebben, of werken met kinderen of ouderen. 

Sandra CTZ Kooningsjaght Winckelsteeg

In ons team van deskundigen op het CBT zitten ook tandartsen speciaal voor ouderen. Zij weten alles van het ouder worden en de invloeden en moeilijkheden die daarbij komen kijken wat betreft tandzorg.