CTZ andere specialisten

Een betere tandzorg verbetert
de gezondheid

Omdat sommige problemen kunnen worden opgelost met goede tandzorg.

Wie extra hulp nodig heeft 
krijgt dat ook

Soms is er gewoon wat extra aandacht nodig. Die geven wij graag. In ons Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT) werken tandartsen met affiniteit voor de bijzondere doelgroepen. Zij zijn gespecialiseerd in hun vakgebied en hebben de nodige kennis om de extra aandacht te geven die in het specifieke geval nodig is. De CBT-tandarts werkt met bijzondere doelgroepen, zoals mensen met angst, ouderen, kinderen of mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. 

Wat kan Centrumtandzorg voor je betekenen

Als Centrumtandzorg zijn we er voor kwetsbare doelgroepen. Denk aan ouderen, gehandicapten en kinderen. Of mensen met angst voor de tandarts.

Wanneer behandeling door een reguliere tandarts niet meer mogelijk is, kan iemand doorverwezen worden naar een Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT). Daar werken CBT-tandartsen die gespecialiseerd zijn in bepaalde typen tandzorg. Zoals werken met mensen die angst voor de tandarts hebben, of werken met mensen die vanwege gedragsproblemen niet te behandelen zijn in de reguliere praktijk. We leveren 'gewone' tandzorg aan mensen die wat extra zorg kunnen gebruiken.

Voor patiënten in een niet-kwetsbare doelgroep, maar wel met CBT-indicatie kunnen wij doorverwijzen naar een van onze eigen samenwerkingspartners. We hebben partnerships met diverse ziekenhuizen in ’s-Hertogenbosch en Arnhem. 

Soms komt het voor dat een patiënt niet of onvoldoende behandelbaar is in de reguliere praktijk. Dit kan komen door angst, ziekte of een beperking. In dat geval kan de persoon doorverwezen worden naar onze CBT-tandarts. Wij nemen de behandeling dan tijdelijk over.

Centrumtandzorg is je partner om samen optimale zorg te verlenen aan je patiënt. Neem voor overleg gerust contact met ons op. 

Na een traject bij ons CBT gaat de patiënt zo snel mogelijk weer terug naar de eigen tandarts voor reguliere zorg. We nemen de behandeling namelijk maar tijdelijk over. Uiteraard bepalen we samen wanneer het doel bereikt is en wanneer de patiënt zich weer goed genoeg voelt om weer naar de reguliere praktijk terug te keren.

Alleen tandartsen, huisartsen of medisch specialisten kunnen patiënten doorverwijzen naar een CBT van Centrumtandzorg. Vul daarvoor het online formulier in.  

CTZ andere specialisten (1)

Na doorverwijzing werd ik optimaal op de hoogte gehouden. Ik had het gevoel dat we samen stonden voor goede tandzorg voor mijn patiënt.

Behandeling op maat, 
met een persoonlijke aanpak

Ook binnen ons Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde werken de CBT-tandartsen met een persoonlijke aanpak. Voor de start van de tijdelijke overname van de behandeling kijken we naar wie we in de stoel krijgen. We bekijken de huidige situatie en maken een behandelplan om ervoor te zorgen dat we deze patiënt zo goed mogelijk kunnen helpen.
 
Bij extreme angst voor de tandarts werken wij waar nodig samen met een vast team van psychologen. Zij begeleiden de patiënt in het werken aan de angst. Ook bij gedrags- of ontwikkelingsproblemen bij kinderen of mensen met een beperking werken we met een team van deskundigen. Uiteraard betrekken we de ouders/verzorgers of wettelijk vertegenwoordiger bij dit behandeltraject zodat we samen kunnen werken aan langdurige mondgezondheid bij de patiënt.

Heb je vragen of wil je overleggen?

Neem gerust contact met ons op. Onze professionals kijken graag samen of een doorverwijzing de juiste oplossing is.

Onze locaties

Soms zijn er patiënten in de praktijk van een huisarts waar de problemen met de gezondheid verholpen kunnen worden bij een betere zorg voor de mond. Wanneer patiënten geen eigen tandarts (meer) hebben, kan Centrumtandzorg uitkomst bieden.