Speciaal voor kinderen CTZ

Met een stralende lach naar de tandarts

Goede mondzorg is namelijk van groot belang voor de algehele gezondheid én voor de ontwikkeling van het gebit.

Tandzorg speciaal voor kinderen

Bij Centrumtandzorg zijn ouders met hun kinderen aan het goede adres. Niet alleen in onze algemene praktijk bieden we passende zorg voor kinderen. Ook op scholen in de Dental Cars en in onze CBT's staan kinderen centraal. Want een goede mondzorg draagt bij aan de gezondheid en de algehele ontwikkeling van het kind. We hebben zelfs een gespecialiseerde kindertandarts in dienst om specifieke zorg te leveren wanneer nodig. 

Dit is Centrumtandzorg voor kinderen

Centrumtandzorg wil goede tandzorg voor iedereen. En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Kinderen zijn welkom in onze algemene praktijk in 's-Hertogenbosch. We zorgen voor een fijne en vertrouwde omgeving waar je je thuis voelt.

De mobiele schooltandarts is uniek in Nederland. Enkel in een aantal grote steden zie je deze bussen nog rondrijden. Wij komen in de regio ’s-Hertogenbosch al bij ruim 50 basisscholen langs. Wanneer mogen we bij jou als patiënt begroeten? 

Om verschillende redenen kunnen kinderen angst ontwikkelen voor de tandarts. Misschien omdat een van de ouders angstig is, of vanwege een traumatische ervaring. Het kan ook zijn dat de tandarts zo’n onwennig en onbekend gebied is, dat vanuit daar een angst is ontstaan. Hoe dan ook, wij zijn er voor deze kinderen. Goede mondzorg is namelijk van groot belang voor de algehele gezondheid én voor de ontwikkeling van het gebit. Daarom is het belangrijk dat kinderen goede tandzorg krijgen.
 
Het kan ook zijn dat een kind vanwege gedragsproblemen of een ontwikkelingsstoornis niet (langer) terecht kan bij de reguliere tandarts. Met ons team van deskundigen nemen we de zorg graag over. Onze tandartsen voor kinderen zijn gespecialiseerd in pedodontologie, oftewel kindertandheelkunde. Dat houdt in dat ze weten hoe het gebit zich ontwikkelt in de kinderjaren en hoe ze gebitsproblemen bij kinderen het beste kunnen behandelen. Maar, ze weten ook hoe ze een behandeling aan moeten pakken als kinderen last hebben van extreme angst, gedrags- of medische problemen.

Wanneer behandeling door een reguliere tandarts niet meer mogelijk is, kan een kind worden doorverwezen naar een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT).

Kindertandheelkundige

Als kindertandarts zie ik elke dag welke invloed slechte mondgezondheid heeft op kinderen. Ik behandel vooral kinderen voor wie een reguliere praktijk te weinig tijd heeft of niet toegankelijk is omwille van verschillende redenen.

Een persoonlijke aanpak bij het CBT, 
ook voor kinderen

Voor kinderen met een CBT-verwijzing stellen we in tijd en rust een behandelplan op. Totaal passend op het kind in de stoel.

Ook de ouders worden hierin meegenomen. Er wordt een vragenlijst ingevuld en aan de hand daarvan weet onze kindertandarts wat de bijzondere zorgvraag precies is.

In overleg met de ouders of verzorgers bepalen we de route voor het kind. Eventueel wordt samengewerkt met ons vast team van psychologen, zodat er ook gewerkt kan worden aan angst of gedragsproblemen.

Ons doel is altijd om ervoor te zorgen dat het kind weer terug naar de reguliere praktijk kan. We nemen de behandeling daarom altijd tijdelijk over, tot iedereen zich goed voelt om terug naar de algemene praktijk te gaan. Dat bepalen we samen.

Voor behandeling bij onze CBT-tandarts is een verwijzing nodig.

Deze kan de verwijzer, je tandarts of huisarts, makkelijk op onze website voor je invullen.