CTZ tandartsen

Tweedelijns zorg
voor je patiënt

Als extra zorg nodig is, zijn wij er voor je.

Soms is er gewoon 
wat extra aandacht nodig

Soms is er gewoon wat extra aandacht nodig. Die geven wij graag. De CBT-tandarts werkt met bijzondere doelgroepen, zoals mensen met angst, ouderen, kinderen of mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. In ons Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT) werken tandartsen met affiniteit voor de doelgroep waarmee zij werken. Gespecialiseerd in het vakgebied en dus met de nodige kennis om de extra aandacht te geven die in het specifieke geval nodig is.  

Wat Centrumtandzorg voor je kan betekenen

  • Wanneer behandeling door een reguliere tandarts niet meer mogelijk is, leveren wij bij onze CBT locaties 'gewone' tandzorg aan mensen die wat extra zorg kunnen gebruiken.
  • Zeggen we complete mondzorg, dan menen we dat ook. We bieden naar de algemene praktijk ook orthodontie. 
CTZ tandartsen (1)

Na doorverwijzing werd ik optimaal op de hoogte gehouden. Ik had het gevoel dat we samen stonden voor goede tandzorg voor mijn patiënt.

Behandeling op maat, 
met een persoonlijke aanpak

Ook binnen ons Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde werken de CBT-tandartsen met een persoonlijke aanpak. Voor de start van de tijdelijke overname van de behandeling kijken we naar wie we in de stoel krijgen. We bekijken de huidige situatie en maken een behandelplan om ervoor te zorgen dat we deze patiënt zo goed mogelijk kunnen helpen.
 
Bij extreme angst voor de tandarts werken wij waar nodig samen met een vast team van psychologen. Zij begeleiden de patiënt in het werken aan de angst. Ook bij gedrags- of ontwikkelingsproblemen bij kinderen of mensen met een beperking werken we met een team van deskundigen. Uiteraard betrekken we de ouders/verzorgers of wettelijk vertegenwoordiger bij dit behandeltraject zodat we samen kunnen werken aan langdurige mondgezondheid bij de patiënt.

Heb je vragen of wil je overleggen?

Neem gerust contact met ons op. Onze professionals kijken graag samen of een doorverwijzing de juiste oplossing is.