Rene Winckelsteeg

Langdurig zorgdragen 
voor een gezond gebit

Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om bij de tandarts binnen te wandelen voor controle. Daar hebben wij de WLZ-tandarts voor.

Tandzorg dichtbij voor
patiënten die het nodig hebben

Centrumtandzorg gaat voor goede tandzorg voor iedereen. Kan een patiënt niet naar de tandarts komen, dan komen wij toch gewoon naar de patiënt! Zo ook in diverse zorginstellingen. In deze instellingen zorgen we dat de tandarts dichtbij is. Via een vaste behandelkamer in de instelling of via onze Dental Cars die vele locaties bezoeken. Zo zorgen we voor een tandarts voor mensen die vallen binnen de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en dus een WLZ-indicatie hebben. Bij Centrumtandzorg staan we voor de persoonlijke aanpak. Daarom bedachten we ons unieke zorgconcept.

Centrumtandzorg richt zich ook op kwetsbare groepen. Zo ook mensen in een zorginstelling. Denk aan ouderen en gehandicapten. Zorginstellingen zijn voor haar WLZ-cliënten verplicht om juiste mondverzorging aan te bieden. Voor cliënten is het belangrijk dat zij hun mondverzorging goed in orde hebben. Zij kunnen dan beter eten, zien er verzorgd uit, hebben minder gedragsproblemen en hebben minder last van een slechte adem. Een goede mondgezondheid heeft invloed op de algehele gezondheid van de cliënt en kan een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven.

In samenwerking met diverse zorginstellingen hebben wij een aanpak bedacht waarbij de cliënt centraal staat. Het concept is goedgekeurd door de inspectie, dus verzekerd van goede kwaliteit en verantwoorde zorg. 

Binnen twee á vier weken na aanmelding wordt de cliënt voor een screening gezien door de mondhygiënist van Centrumtandzorg. De mondhygiënist komt naar de woning van de cliënt. Tijdens deze screening wordt aanvullende informatie vergaard voor de tandarts. Denk hierbij aan de huidige mondsituatie, gegevens van de vorige tandarts, huidige mondverzorging, mobiliteit, medicatie, gedrag, klachten en wensen. Ook informatie over de aanwezigheid van een verantwoordelijk persoonlijk begeleider of wettelijk vertegenwoordiger is noodzakelijk als de cliënt zelf onvoldoende in staat is de gewenste informatie te leveren. 

Binnen zes weken na aanmelding wordt de cliënt uitgenodigd voor een intake bij onze tandarts. De tandarts beoordeeld de huidige mondsituatie en stelt een mondzorgplan op. Het mondzorgplan is zorg op maat en per cliënt verschillend. In dit mondzorgplan staat de datum van het mondzorgplan, het cariësrisico (risico op gaatjes), mondhygiëne, parafunctionele activiteit, korte termijn behandeldoel, lange termijn behandeldoel en eventuele risico’s/complicaties door medicatiegebruik. De controlefrequentie van de tandarts wordt individueel bepaald. Deze afspraken worden bijgehouden en gepland door Centrumtandzorg.

De preventieassistent is het aanspreekpunt voor de mondzorg namens Centrumtandzorg. Bewoners worden door de preventieassistent regelmatig gezien in opdracht van de tandarts. De preventieassistent adviseert en ondersteunt de cliënt, wettelijk vertegenwoordiger, persoonlijk begeleider en/of verzorgende bij vragen over de dagelijkse mondzorg. De preventieassistent gaat samen met de cliënt kijken hoe de dagelijkse mondzorg kan worden geregeld, overeenkomstig met de adviezen van de tandarts.

Voor elke cliënt wordt de mondzorg vastgelegd in het dossier. Hierin bevindt zich een mondzorgplan, uitgevoerde handelingen met betrekking tot de mond, afspraken en eventuele aanbevelingen. Daarnaast moet in het dossier ook het medicatiegebruik en gedrag van de cliënt duidelijk beschreven staan, zodat de professial weet hoe de status is.

Omdat wij werken met een groot team van deskundigen, kunnen we samen overleggen en eventueel gemakkelijk in-house doorverwijzen. Zo kan het zijn dat iemand uit één van onze WLZ-samenwerkingen niet behandelbaar blijkt door de reguliere tandarts. Wij kunnen de cliënt dan doorverwijzen naar onze CBT-tandarts. Op deze manier bieden we altijd passende mondzorg aan iedereen. 

Dagelijkse zorg voor het gebit is belangrijk. Medewerkers van de zorginstelling zijn daar verantwoordelijk voor. Zij moeten ervoor zorgdragen dat het gebit de best mogelijke zelfverzorging krijgt. Indien de cliënt dit niet kan, ondersteunt de verzorging hen daarbij. Om te zorgen dat medewerkers goed zijn opgeleid, wordt in samenwerking met Centrumtandzorg, klinische lessen gegeven door de preventieassistente van Centrumtandzorg. In de lessen wordt uitgelegd wat correcte dagelijkse gebitsverzorging inhoudt en er wordt achtergrondinformatie betreft mondzorg gegeven.

Iris Kooningsjaght

Voorkomen is beter dan genezen, dus geven we ook advies over de dagelijkse verzorging van het gebit. Zo kunnen we samen met de cliënt en diens begeleiding zorgdragen voor goede mondzorg. En laat dat nou net onze missie zijn!

Centrumtandzorg ook in jouw zorginstelling

Wil je weten of Centrumtandzorg ook in jouw zorginstelling goede tandzorg kan leveren? Neem dan contact met ons op.