Rene Winckelsteeg

Langdurig zorgdragen 
voor een gezond gebit

Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om bij de tandarts binnen te wandelen voor controle. Daar hebben wij de WLZ-tandarts voor.

Mondzorg dichtbij voor
patiënten die het nodig hebben

Centrumtandzorg gaat voor goede mondzorg voor iedereen. Kan een cliënt niet naar de tandarts komen, dan komen wij toch gewoon naar de cliënt! Wij bieden mondzorg in diverse zorginstellingen. In deze zorginstellingen zorgen we dat het tandheelkundig team dichtbij is. Het tandheelkundig team bestaan uit een vaste tandarts, mondhygiënist en (preventie) assistente. Afhankelijk van de zorginstelling wordt er gebruik gemaakt van een vaste tandartskamer of dentalcar. Ook kunnen we de cliënt bezoeken in de eigen vertrouwde omgeving. Wij zijn er voor cliënten met een langdurige zorg indicatie (WLZ met behandeling), maar ook voor cliënten die vallen onder de Zorgverzekeringswet (ZVW) of cliënten met een ‘bijzondere tandheelkunde’ indicatie (CBT). Oftwel, goede mondzorg voor iedereen! Binnen Centrumtandzorg staan we voor de persoonlijke aanpak. Daarom bedachten we ons unieke zorgconcept.

 

 

Centrumtandzorg richt zich ook op kwetsbare groepen. Zo ook mensen in een zorginstelling. Denk aan ouderen en gehandicapten. Zorginstellingen zijn voor haar WLZ-cliënten, volgens de richtlijn Mondzorg, verplicht om juiste mondverzorging aan te bieden. Voor cliënten is het belangrijk dat zij hun mondverzorging goed in orde hebben. Zij kunnen dan beter eten, zien er verzorgd uit, hebben minder gedragsproblemen en hebben minder last van een slechte adem. Een goede mondgezondheid heeft invloed op de algehele gezondheid van de cliënt en kan een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven.

In samenwerking met diverse zorginstellingen hebben wij een aanpak bedacht waarbij de cliënt centraal staat. Het concept is goedgekeurd door de inspectie, dus verzekerd van goede kwaliteit en verantwoorde zorg. 

Binnen twee á vier weken na aanmelding wordt de cliënt voor een screening gezien door de mondhygiënist van Centrumtandzorg. De mondhygiënist komt naar de woning van de cliënt. Tijdens deze screening wordt aanvullende informatie vergaard voor de tandarts. Denk hierbij aan de huidige mondsituatie, gegevens van de vorige tandarts, huidige mondverzorging, mobiliteit, medicatie, gedrag, klachten en wensen. Ook informatie over de aanwezigheid van een verantwoordelijk persoonlijk begeleider of wettelijk vertegenwoordiger is noodzakelijk als de cliënt zelf onvoldoende in staat is de gewenste informatie te leveren. 

Binnen zes weken na aanmelding wordt de cliënt uitgenodigd voor een intake bij onze tandarts. De tandarts beoordeeld de huidige mondsituatie en stelt een mondzorgplan op. Het mondzorgplan is zorg op maat en per cliënt verschillend. In dit mondzorgplan staat de datum van het mondzorgplan, het cariësrisico (risico op gaatjes), mondhygiëne, parafunctionele activiteit, korte termijn behandeldoel, lange termijn behandeldoel en eventuele risico’s/complicaties door medicatiegebruik of aandoening. De controlefrequentie van de tandarts wordt individueel bepaald. Deze afspraken worden bijgehouden en gepland door Centrumtandzorg.

De preventieassistent is het aanspreekpunt voor de mondzorg namens Centrumtandzorg. Bewoners worden door de preventieassistent regelmatig gezien in opdracht van de tandarts. De preventieassistent adviseert en ondersteunt de cliënt, wettelijk vertegenwoordiger, persoonlijk begeleider en/of verzorgende bij vragen over de dagelijkse mondzorg. De preventieassistent gaat samen met de cliënt kijken hoe de dagelijkse mondzorg kan worden geregeld, overeenkomstig met de adviezen van de tandarts.

Voor elke cliënt wordt de mondzorg vastgelegd in het dossier. Hierin bevindt zich een mondzorgplan, uitgevoerde handelingen met betrekking tot de mond, afspraken en eventuele aanbevelingen. Daarnaast moet in het dossier ook het medicatiegebruik en gedrag van de cliënt duidelijk beschreven staan, zodat de professial weet hoe de status is.

Omdat wij werken met een groot team van deskundigen, kunnen we samen overleggen en eventueel gemakkelijk in-house doorverwijzen. Zo kan het zijn dat iemand uit één van onze WLZ-samenwerkingen niet behandelbaar blijkt door de reguliere tandarts. Wij kunnen de cliënt dan doorverwijzen naar onze CBT-tandarts. Op deze manier bieden we altijd passende mondzorg aan iedereen. 

Dagelijkse zorg voor het gebit is belangrijk. Medewerkers van de zorginstelling zijn daar verantwoordelijk voor. Zij moeten ervoor zorgdragen dat het gebit de best mogelijke zelfverzorging krijgt. Indien de cliënt dit niet kan, ondersteunt de verzorging hen daarbij. Om te zorgen dat medewerkers goed zijn opgeleid, wordt in samenwerking met Centrumtandzorg, klinische lessen gegeven door de preventieassistente van Centrumtandzorg. In de lessen wordt uitgelegd wat correcte dagelijkse gebitsverzorging inhoudt en er wordt achtergrondinformatie betreft mondzorg gegeven.

  • WLZ-indicatie met behandeling in zorginstelling

Voor cliënten met een langdurige zorg indicatie (WLZ met behandeling) worden de kosten direct aan ons vergoed door het zorgkantoor. De cliënt krijgt zelf geen rekening. 

  • CBT-indicatie in zorginstelling

Indien er sprake is van een CBT indicatie worden de kosten van de intake en behandelingen vergoed via de basisverzekering. Het wettelijk eigen risico en de eigen bijdrage dient de cliënt zelf te betalen. 

Uitzondering: dit geldt niet voor cliënten met een WLZ-indicatie met behandeling. Er gelden dan géén kosten voor de cliënt zelf. 

  • Zorgverzekeringswet in zorginstelling

Cliënten die geen WLZ- of CBT-indicatie hebben, of cliënten die onder de zorgverzekeringswet vallen, ontvangen rechtstreeks een factuur. Bij een huisbezoek wordt de prestatiecode "mondzorg aan huis" gedeclareerd. Indien er sprake is van een aanvullende tandartsverzekering, kan het zijn dat de cliënt een vergoeding krijgt van de zorgverzekeraar. Deze vergoeding wordt door ons verwerkt en de cliënt ontvangt in dit geval de restfactuur. Dit betreft de kosten die niet vergoed worden door de aanvullende tandartsverzekering. Boven de €250,- zijn wij verplicht een kostenbegroting aan de cliënt te geven. Indien de cliënt er zelf om vraagt, kan de tandarts ook een begroting onder de €250,- opstellen. Uiteraard kan de tandarts altijd om nadere toelichting worden gevraagd. Wij adviseren altijd de zorgverzekeraar te contacteren welke kosten er wel of niet vergoed worden. 

  • Niet nagekomen afspraak

Indien een afspraak niet of niet tijdig, uiterlijk 24 uur, wordt afgezegd kan de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Afhankelijk van de reden worden deze kosten bij de cliënt zelf of de zorginstelling in rekening gebracht. 

 

Iris Kooningsjaght

Voorkomen is beter dan genezen, dus geven we ook advies over de dagelijkse verzorging van het gebit. Zo kunnen we samen met de cliënt en diens begeleiding zorgdragen voor goede mondzorg. En laat dat nou net onze missie zijn!

Centrumtandzorg ook in jouw zorginstelling

Wil je weten of Centrumtandzorg ook in jouw zorginstelling goede tandzorg kan leveren? Neem dan contact met ons op.