Centrum Bijzondere Tandheelkunde

Beperkingen 
houden ons niet tegen

Binnen Centrumtandzorg hebben wij ook tandartsen gespecialiseerd in zorg voor gehandicapten.

Goede tandzorg voor iedereen

Daar staan we voor. Mensen met een beperking zijn van harte welkom. In de algemene praktijk staan we voor je klaar. Maar ook in onze CBT's (Centrum Bijzondere Tandheelkunde). We zijn erop ingericht om je goede tandzorg te bieden los van de omstandigheid waarin je verkeerd.

Patiënten met een handicap waarbij tandzorg bij een reguliere tandarts nog gewoon mogelijk is, zijn natuurlijk van harte welkom in onze praktijk in 's-Hertogenbosch. 

Wanneer behandeling door een reguliere tandarts niet meer mogelijk is, kan iemand doorverwezen worden naar een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT). Daar werken CBT-tandartsen die gespecialiseerd zijn in bepaalde typen tandzorg. Zoals werken met mensen die angst voor de tandarts hebben, of werken met mensen die vanwege gedragsproblemen niet te behandelen zijn in de reguliere praktijk.

Jij wilt gewoon graag goede tandzorg voor jezelf of voor diegene die jij wettelijk vertegenwoordigt en/of verzorgt. Misschien je kind, broer of zus, misschien werk je als medewerker in de zorg en heb je vragen over tandzorg binnen de woning waar je werkt.

Sommige mensen vallen onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en hebben dus een WLZ-indicatie. De zorginstelling waar zij verblijven of hun verzorger is dan verantwoordelijk voor de langdurige zorg van deze mensen. Ook tandzorg valt daaronder.

Centrumtandzorg heeft afspraken met diverse zorginstellingen in de regio. We komen naar de locatie en zorgen voor goede tandzorg voor alle bewoners. 

In een samenwerking met Centrumtandzorg kunnen wij die zorg overnemen van de instelling indien gewenst. Onze WLZ-tandarts komt dan naar de instelling (evt. in een van onze Dental cars) om tandzorg te bieden.

Wanneer reguliere tandzorg
geen mogelijkheid (meer) is

Soms kan een handicap het (tijdelijk) lastig maken om bij de reguliere tandarts zorg te krijgen. Dan zijn wij er ook, want met ons team van deskundigen weten wij altijd de juiste zorg te bieden. Naast affiniteit met de doelgroep, weten onze CBT-tandartsen alles van speciale tandheelkunde en mondzorg. Waar nodig, nemen we tijdelijk de behandeling over met een gespecialiseerde tandarts.

CBT Arnhem team

Wij zijn gespecialiseerd in het werken met mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. In samenwerking met zorginstellingen bieden we tandzorg met ons unieke zorgconcept. Deze is speciaal ontwikkeld voor mensen met een WLZ-indicatie, voor de langdurige zorg.