Onze zorg voor 
Kwaliteit

Staat bij Centrumtandzorg op nummer één

Een team van professionals 
voor elk gebit

Kwaliteit staat bij Centrumtandzorg op nummer één. We zijn in teamverband betrokken bij de zorg voor je gebit. Preventie staat hierbij centraal. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen. De tandarts, mondhygiënist, tandartsassistent en preventie assistent werken samen ten behoeve van de mondgezondheid. Omdat er meerdere disciplines naar het gebit, de mond en de mens kijken, wordt er vanuit verschillende invalshoeken aandacht gegeven aan tanden en kiezen waar de mens centraal staat. Dit staat garant voor de hoge kwaliteit zorg die wij bieden.

Keurmerken 2023 CTZ (1)

Voor professionals: uitbreiding kwaliteit van de eigen praktijk

Met gepaste trots kunnen we melden dat al onze locaties ISO 9001 gecertificeerd zijn. Dit certificaat staat voor een correct kwaliteitsmanagementsysteem. Het is een internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt.

Met dit certificaat stralen we uit dat kwaliteitsmanagement terugkomt in alle processen in onze organisatie en borgen we continue verbetering van kwaliteit, zodat we nog beter aan de behoeften van patiënten, samenwerkingspartners en andere belanghebbenden kunnen voldoen. 

Onze CBT locaties Cobijt geaccrediteerd

 Cobijt is de vereniging van professionals, die werkzaam zijn voor de bijzondere doelgroepen en heeft eisen gesteld waaraan een Centrum voor bijzondere tandheelkunde behoort te voldoen. Centrumtandzorg voldoet aan de normen van de “Richtlijn kwaliteitsnormen centra bijzondere tandheelkunde” en is in dat kader gevisiteerd.

De missie is om de kwaliteit van de zorgverlening aan de bijzondere zorggroepen te bevorderen en om de continuïteit van de zorg te garanderen. 

Bij- en nascholing professionals

Alle tandartsen werkzaam bij Centrumtandzorg zijn BIG-geregistreerd. Dat betekent dat zij voldoen aan de wettelijke eisen om het beroep tandarts te kunnen uitvoeren. Om kwaliteit van zorgverlening te kunnen bieden en mee te gaan met ontwikkelingen in de mondzorg zijn wij van mening dat mondzorgprofessionals regelmatig bij- en nascholing moeten volgen.

Wij stimuleren onze mondzorgprofessionals om ingeschreven te staan bij het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT), Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM) en Register Preventieassistenten (PR). Dit register toont aan dat de mondzorgprofessional bevoegd én bekwaam is. Ook vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers zich verdiepen in de diverse doelgroepen waar we mee samenwerken. Centrumtandzorg heeft hiervoor een scholingsbeleid opgesteld welke de medewerkers verplicht volgen om in een specifieke doelgroep werkzaam te mogen zijn.

Visitatie

Om veilig en op een vertrouwde manier te kunnen reflecteren op het zorgverleningsproces worden al onze tandartsen eens per vijf jaar gevisiteerd door het KNMT. Voor gedifferentieerd tandartsen en specialisten geldt dat zij eens per vijf jaar worden gevisiteerd door de vereniging van hun specialisatie. Bij Centrumtandzorg zijn dat de NVVK (tandarts-pedodontoloog), VMBZ (tandarts-gehandicaptenzorg en tandarts-angstbegeleiding), NVGd (tandarts-geriatrie), NVOI (tandarts-implantoloog), NVvO (orthodontist) en de NVA (anesthesiologen).

Een visitatie is een intercollegiale doorlichting die een goed beeld van de praktijk geeft. Hierdoor kan de dienstverlening naar een nog hoger niveau getild worden in het kader van continu verbeteren.

Infectiepreventie en veiligheid 

Hygiëne en infectiepreventie staan bij Centrumtandzorg centraal. U kunt erop vertrouwen dat er op onze locaties veilig en hygiënisch wordt gewerkt. De richtlijn Infectiepreventie wordt streng gehandhaafd, conform de laatste inzichten en wet- en regelgeving. Er is een veilige werkomgeving op de locaties van Centrumtandzorg. Op alle locaties wordt periodiek een RI&E uitgevoerd, getoetst en geëvalueerd.

Innovaties

Centrumtandzorg blijft niet stilstaan en gaat graag mee met innovatieve ontwikkelingen in de mondzorg. Zo investeren wij in producten, diensten, apparaten en scholing om onze zorgverlening te blijven verbeteren. Een aantal voorbeelden binnen Centrumtandzorg zijn de microscoop, intra-orale mondscanner, Quicksleeper en de QLF camera.

Patiënttevredenheid 

Wij vinden het belangrijk dat onze patiënten tevreden zijn over onze dienstverlening en is tevens de beste graadmeter om onze kwaliteit te meten. Daarom versturen wij structureel onwillekeurig digitale enquêtes. Deze zijn gericht op verschillende doelgroepen, namelijk: de patiënt, ouders/voogd of wettelijk vertegenwoordiger, maar ook aan begeleiders of verzorging in instellingen. We hebben hiervoor gekozen, zodat we vanuit verschillende invalshoeken feedback ontvangen. Dankzij deze feedback kunnen we continu bijsturen en verbeteren.

Garantieregeling & klachtenregeling

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over een behandeling in onze praktijk. Daarom hebben we een garantie- en een klachtenregeling. Bent u niet tevreden? Blijf er niet mee rondlopen en laat het ons weten. 

Klik hier voor de garantieregeling of voor de klachtenregeling.