Ramadan-weetjes van de tandarts

2 april 2022

Zaterdag 2 april gaat de ramadan van start, een periode waarin moslims worden geacht om van zonsopgang tot de zonsondergang zich te onthouden van het nuttigen van eten en drinken. De ramadan kan van invloed zijn op het tandartsbezoek, de tandarts-behandelingen en de mondhygiëne. Dit jaar komt daar ook de coronacrisis bij als extra aandachtspunt. Waar kun je als tandarts rekening mee houden bij patiënten die aan de ramadan meedoen?

Ramadan Centrumtandzorg

9 nuttige wetenswaardigheden om je daarbij te helpen

 1. Onder meer chronisch zieken, zwangere vrouwen, jonge kinderen en sommige ouderen – bij gevaar voor hun gezondheid – zijn vrijgesteld van de ramadan-verplichtingen. Zij worden  – net als alle patiënten –  op basis van de Leidraad Mondzorg Corona (LMC) behandeld in de mondzorgpraktijken..
 2. Vrijwel alle tandheelkundige behandelingen kunnen in de ramadan-periode worden uitgevoerd, indien er geen (vloei)stoffen of water wordt ingeslikt als gevolg van de behandeling. Houd er rekening mee dat de patiënt vaker vraagt om te spugen en de mond te spoelen.
 3. Gebruik voor de mondhygiëne en de gebitsreiniging geen middel met een smaakje, zoals mint.
 4. De gebruikelijke mondhygiëne – waaronder poetsen, stokeren, flossen, rageren en spoelen – kan tijdens de ramadan gewoon worden uitgevoerd, mits er geen (vloei)stoffen of water wordt doorgeslikt. Vaak wordt het tandenpoetsen beperkt tot bijvoorbeeld alleen bij het opstaan.
 5. Tijdens de ramadan mogen geen medicijnen worden ingenomen tussen zonsopgang en zonsondergang. Houd hier rekening mee. Schrijf bijvoorbeeld tweemaal daags in plaats van driemaal daags medicijnen voor. Overleg desnoods met de apotheker. Alleen bij heftige pijn mag de patiënt het vasten onderbreken om medicijnen te nemen.
 6. Sommige moslims zien verdoving ook als medicatie. Zij zullen daarom geen verdoving willen of de behandeling willen uitstellen.
 7. Aan het begin van de ramadan komen vaak hoofdpijn, misselijkheidsklachten of een algemeen gevoel van onbehagen voor. Dit gevoel kan worden verstrekt door de beperkingen als gevolg van de coronacrisis.
 8. Door het vasten kan iemand een slechte adem of halitose ontwikkelen. Tongschrapen en de gebruikelijke mondhygiëne kunnen dan soelaas bieden. Dit wordt veelal ’s nachts gedaan.
 9. De ramadan eindigt rond 1 mei en wordt gevolgd door het suikerfeest.
  Datums kunnen afwijken.