Mondzorgcoach op consultatiebureau

2 februari 2022 · Algemene tandzorg

Mondzorg is noodzakelijk zodra het eerste tandje doorkomt

Uit recent onderzoek blijkt dat meer dan 60% van 2- tot 4-jarigen niet naar de tandarts gaat. Op 5-jarige leeftijd heeft 41 procent al één of meer gaatjes. Centrumtandzorg streeft al jaren naar een optimale mondgezondheid bij kinderen en start vanaf januari 2017 met een mondzorgcoach op het consultatiebureau. De mondzorgcoach zal vanaf het doorkomen van het 1e tandje betrokken zijn bij ouders en kind. Zij doen een oppervlakkige screening van het gebit, geven voorlichting, tips voor verzorging en informatie over voeding.

Schooltandarts CTZ

Wij maken ons ernstige zorgen. Een slecht gebit is niet aangeboren, maar een gevolg van verkeerde keuzes. Daarom is het belangrijk om ouders en hun kinderen gezond gedrag aan te leren, aldus Ton van Groeningen, directeur van Centrumtandzorg.

Gezond gedrag

Gaatjes en andere problemen in de mond zijn te voorkomen door te poetsen vanaf het moment dat het 1e tandje doorkomt, het gebruik van een zuigfles of tuitbeker te beperken en kinderen zoveel mogelijk water te laten drinken. Voor kinderen tot 18 jaar wordt een tandarts controle vergoed vanuit de basisverzekering. Uit ervaring blijkt dat veel ouders dit niet weten.

‘Wij hopen door met voorlichting te starten op het consultatiebureau, een stabiele basis te vormen voor ouders en kind én de drempel naar de tandarts te verlagen’, zo stelt van Groeningen.

Extra aandacht op het consultatiebureau

De mondzorgcoach zal specifiek aandacht besteden aan voorlichting over hoe je de mond gezond houdt en het belang daarvan voor de algehele gezondheid. De pilot gaat van start op één locatie van het consultatiebureau van de GGD in ’s-Hertogenbosch. Door middel van een wetenschappelijk onderzoek wordt gemeten of het inzetten van een mondzorgcoach in vroeg stadium ook daadwerkelijk een verbetering van de mondgezondheid bij kinderen laat zien.

Dental Car voor basisscholen

Onze stichting zet zich als schooltandarts van regio ’s-Hertogenbosch al ruim 25 jaar in voor gezonde kindergebitten, door basisscholen te bezoeken met de Dental Car (mobiele tandarts bus) en het verzorgen van poetsinstructies in de klas.