Vergoedingen verzekeraars

28 november 2019 · Algemene tandzorg · CBT

De tandartstarieven opnieuw door de overheid gereguleerd

Vanaf 2013 zijn de tandartstarieven opnieuw door de overheid gereguleerd.

Ondanks grote verschillen in tijd die aan een behandeling wordt besteed, van de materiaalkeuze en van de service die de mondzorgverlener verleent, zijn de tarieven van tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en tandprothetici vanaf 2013 opnieuw door de overheid vastgesteld. De door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde prijzen voor elke behandeling met de daarbij behorende code staan vermeld op de prijslijst. Centrum voor Tandzorg ‘s-Hertogenbosch brengt de behandelingskosten in rekening, volgens de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza).

Basisverzekering:  gecontracteerde zorg? U hoeft niets bij te betalen!!

In beginsel worden alle kosten voor tandheelkundige hulp (met uitzondering van kroon- en brugwerk, implantaten en orthodontie)  tot 18 jarige leeftijd uit de basisverzekering vergoed. Tot 18 jaar kost het u meestal dus niets. Indien Centrum voor Tandzorg ‘s-Hertogenbosch voor de jeugd met uw zorgverzekeraar een overeenkomst heeft kunnen sluiten (er wordt dan gesproken over zgn gecontracteerde zorg), worden de behandelingskosten van prestaties, die in het basispakket zijn opgenomen, geheel vergoed en rechtstreeks door uw zorgverzekeraar betaald.

Voor de jeugd tot 18 jaar zijn contracten afgesloten met de grote verzekeraars Agis/Achmea, CZ, Menzis en VGZ.

Ook indien Centrum voor Tandzorg ‘s-Hertogenbosch met uw zorgverzekeraar geen overeenkomst heeft kunnen sluiten (er wordt dan gesproken over niet-gecontracteerde zorg), zullen de vergoedingen die uw zorgverzekeraar aan u of voor u uitkeert, overeenkomstig de door de NZa vastgestelde maximumtarieven zijn.

Aanvullende verzekering.

Kosten voor tandheelkundige hulp aan volwassenen (boven 17-jarigen) worden alleen vergoed, als u naast de basisverzekering een aanvullende verzekering hebt afgesloten. Aanvullende verzekeringen verschillen sterk en vergoedingen daaruit verschillen per zorgverzekeraar en per aanvullende polis.  Als u wilt weten of en tot welk bedrag een behandeling onder uw aanvullende verzekering valt, kunt u het beste de polisvoorwaarden raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Indien de prijzen, die Centrum voor Tandzorg in rekening brengt hoger zijn dan de vergoedingen die uw zorgverzekeraar aan u uitkeert, dan moet u het verschil zelf betalen.

Omdat er grote verschillen zijn in de vergoedingen van verzekeraars,  kunt u er ook voor kiezen om naar een andere zorgverzekeraar over te stappen die meer vergoedt. Soms is het zelfs verstandiger helemaal geen aanvullende tandartsverzekering af te sluiten.

Voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking: ga naar www.allesoverhetgebit.nl

Een tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is vastgesteld.  Deze nota wordt getoetst voor welk deel u verzekerd bent. Dat gedeelte wordt rechtstreeks door de verzekeraar aan ons vergoed en voor het resterende deel ontvangt u een factuur van Centrumtandzorg.

Aanvullende verzekeringen tips