Skip to content
Menu

Algemeen of Orthodontie

Bijzondere tandheelkunde

Contact en bereikbaarheid

Nieuwe patient?

Menu
Menu

Goede tandzorg
voor iedereen.

Ouderen- en gehandicaptenzorg

Algemeen mondzorg

Schooltandarts

Ouderen- en gehandicaptenzorg

Bijzondere tandheelkunde

Ouderen- en gehandicaptenzorg

Binnen Centrumtandzorg en het Centrum Bijzondere Tandheelkunde zijn we van mening dat goede mondzorg voor iedereen toegankelijk moet zijn, voor elke bevolkingsgroep en op elke leeftijd. Iedere patiënt heeft andere zorgvragen en punten van aandacht, en daar zijn wij van doordrongen. Binnen onze werkwijze merk je dat als volgt: 

  • Onze algemene praktijk is goed toegankelijk voor minder mobiele mensen.
  • We werken veel op locaties voor ouderen- en gehandicaptenzorg. Met onze speciale Dental Car, met lift, komen wij bij meer dan 20 verpleeghuizen in Noordoost Brabant. Ook in de gehandicaptenzorg zijn wij actief met onze speciale Dental Car. Daarnaast hebben we tandartsenkamers binnen instellingen voor gehandicaptenzorg op diverse locaties in Noord Brabant en Oost Gelderland.
  • Voor ouderen en gehandicapten en voor mensen met een lichamelijk en/of verstandelijke beperking waarbij mondzorg bij de eigen reguliere tandarts niet (meer) mogelijk is, is er een speciale mogelijkheid om toch de benodigde mondzorg te kunnen leveren: Centrum Bijzondere Tandheelkunde, oftewel CBT (LINK)


Speciaal zorgconcept

Mensen die onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen wonen vaak in een instelling. Is er hierbij sprake van een WLZ indicatie met behandeling, dan heeft de instelling zorgplicht inclusief mondzorg.

Centrumtandzorg heeft hiervoor een zorgconcept ontwikkeld dat volledig voldoet aan de landelijke richtlijn (door IGJ getoetst en als goed beoordeeld).

Vanuit dat zorgconcept werken wij  met een team, bestaande uit tandarts, mondhygiënist, preventie assistente, tandartsassistente en tandtechnicus, binnen de instelling. Waar het kan, voeren we controles en behandelingen uit in de woning of op de afdeling. Dus gewoon in de stoel waar de patiënt zich goed voelt.
Is uitgebreidere behandeling nodig, dan komt het team met de Dental Car. Deze Dental Car is rolstoeltoegankelijk. Als het nodig is kan de patiënt zelfs met bed en al in deze mobiele praktijk worden gelift, om daar behandeld te worden.


Ouderenzorg

Als men ouder wordt, verandert het gebit, en kan de kaak gaan slinken. Door aandoeningen of medicijnen kan ook het tandvlees slinken, of juist opzwellen. Daarnaast neemt door medicijngebruik de kans op het ontstaan van tandvleesontstekingen of schimmelinfecties toe. In ons behandelplan houden we rekening met deze risico’s. We zorgen ervoor, samen met degene die verantwoordelijk is voor de dagelijkse verzorging, dat de mondzorg op die risico’s wordt afgestemd. En vergis je niet. Dit is ook belangrijk als er sprake is van een volledig kunstgebit. Goede mondzorg is van belang voor de kwaliteit van leven. En die kwaliteit van leven staat binnen onze zorgverlening altijd voorop.

Zorg voor patiënten met geestelijke en/of lichamelijke beperkingen

Bij de zorg van deze groep mensen is het  belangrijk om vast te stellen welke risico’s er zijn op het ontstaan van complicaties in de mond.
Complicaties kunnen ontstaan door de beperkingen, maar ook door de aandoeningen of de medicijnen die gebruikt worden. Onze tandartsen nemen dat allemaal op in het behandelplan om hier op een goede manier op in te spelen.

Wij zorgen ervoor dat de dagelijkse mondzorg op die mogelijke risico’s wordt afgestemd. Dat doen we door samen met de verzorger te kijken hoe de dagelijkse mondzorg zo goed mogelijk kan worden geregeld. We komen als het nodig is voor controles of behandelingen naar de patiënten toe. We behandelen in de eigen, vertrouwde omgeving, in de tandartsenkamer binnen de instelling, of we komen met de Dental Car. En ook hier zorgen we voor rust en begrip.
De kwaliteit van leven is voor deze mensen zeer belangrijk, daar hoort behoud van het eigen gebit zeker bij. Dat is waar wij naar streven.

Ben je mantelzorger of heb je op een andere manier de zorg voor iemand die binnen deze beschrijvingen valt? Neem dan contact op met Centrumtandzorg: 073 – 303 26 26 of mail naar cbt@centrumtandzorg.nl

Locaties

Contact

reCAPTCHA is required.

Copyright © 2022 Centrumtandzorg Gerealiseerd door KLIKZUIVER