Skip to content

Bel ons

voor vragen of afspraken
073 303 26 26

Vrijblijvend contact voor uw instelling

Patiënt verwijzen naar CBT?

Menu

Bel ons

voor vragen of afspraken
073 303 26 26

Vrijblijvend contact voor uw instelling

Patiënt verwijzen naar CBT?

Goede tandzorg
voor iedereen.

Wlz Gehandicapten

Wlz Gehandicapten

Wlz Ouderen

Regionale aanbieder

Centrum Bijzondere tandheelkunde (CBT)

De Wlz (Wet langdurige zorg) ziet toe op tand- en mondzorg van cliënten met

  • een somatische aandoening of beperking;
  • een psychogeriatrische aandoening of beperking;
  • een verstandelijke handicap;
  • een lichamelijke handicap;
  • een zintuiglijke handicap:
  • een visuele handicap; of
  • een auditief-communicatieve handicap; of
  • een (zeer) ernstig spraakstoornis of taalstoornis.

Zorgplicht inclusief mondzorg

Indien sprake is van een Wlz-indicatie met behandeling, dan heeft u als instelling zorgplicht inclusief mondzorg. Centrumtandzorg heeft een zorgconcept ontwikkeld dat volledig voldoet aan de landelijke richtlijn die hiervoor is opgesteld. Dit concept is door IGJ getoetst en als goed beoordeeld.

Ons zorgconcept inzetten binnen de zorginstelling is altijd mogelijk. We werken dan binnen jullie instelling met een team bestaande uit tandarts, mondhygiënist, preventie assistente, tandartsassistente en tandtechnicus. Waar mogelijk voeren we controles en behandelingen uit in de woning of op de afdeling. Is uitgebreidere behandeling nodig, dan komen we met onze mobiele praktijk: de Dental Car. Deze Dental Car is rolstoeltoegankelijk en als het nodig is, kan een cliënt zelfs met bed en al in de mobiele praktijk behandeld worden.
Binnen verschillende instellingen in de regio hebben wij tandartsenkamers. Ook daar kunnen afspraken worden gemaakt. Onze locaties

Goede tand- en mondzorg met onze mobiele tandartspraktijk

Voor deze kwetsbare groep mensen is een goede algehele gezondheid en een goede kwaliteit van leven van groot belang. Gezien het feit dat de mondgezondheid daar direct invloed op heeft, is goede mond- en tandzorg van groot belang.

Met Centrumtandzorg kunt u als instelling mondzorg op maat bieden aan de cliënten, volgens de landelijke richtlijn.
Binnen Centrumtandzorg werken gedifferentieerde tandartsen die ruime ervaring hebben met de behandelmogelijkheden en benadering van deze patiëntengroepen. Hierbij staat de preventie van tandproblemen en pijnklachten op nummer 1.
We streven ernaar de zorg zo in te richten dat uiteindelijk door regelmatige controle deze groep mensen zo min mogelijk of geen pijnklachten heeft.

Goede mondzorg moet voor iedereen toegankelijk zijn, en dus ook voor de cliënten binnen jullie instelling.

Voor meer informatie over hoe u dat inregelt, belt u met 073 – 303 26 26 of mailt u naar cbt@centrumtandzorg.nl

Wat als extra tandzorg nodig is in verband met complexe problemen of extreme angst?

Het is dan mogelijk door te verwijzen naar ons CBT. Een verwijzing van een tandarts, huisarts of medisch specialist is hiervoor noodzakelijk. Zijn wij van Centrumtandzorg binnen de instelling werkzaam, dan verzorgen wij de verwijzing.

Na de verwijzing volgt een beoordeling en overleg. Hiertoe sturen we specifieke  vragenlijsten toe die ons helpen een beeld te krijgen van de patiënt. Deze worden tijdens het intake gesprek met de cliënt c.q. begeleider(s) of verzorger(s) besproken. Daarna kunnen we bepalen of de patiënt in aanmerking komt voor behandeling bij het CBT.

Alle locaties

Contact

reCAPTCHA is required.

Copyright © 2022 Centrumtandzorg Gerealiseerd door KLIKZUIVER