Skip to content

Bel ons

voor vragen of afspraken
073 303 26 26

Vrijblijvend contact voor uw instelling

Patiënt verwijzen naar CBT?

Menu

Bel ons

voor vragen of afspraken
073 303 26 26

Vrijblijvend contact voor uw instelling

Patiënt verwijzen naar CBT?

Goede tandzorg
voor iedereen.

Wlz Ouderen

Wlz Gehandicapten

Wlz Ouderen

Regionale aanbieder

Centrum Bijzondere tandheelkunde (CBT)

De Wlz is er speciaal voor die mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben. Daaronder vallen ook ouderen. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of met andere beperkingen. Het kan zijn dat deze ouderen niet meer zelfstandig of thuis wonen. Wij kunnen dan binnen de zorginstelling mondzorg verlenen.


Binnen de zorginstelling

Centrumtandzorg is binnen verschillende zorginstellingen actief. We kunnen ook met de mobiele tandartspraktijk (de Dental Car) de zorginstelling bezoeken. Deze Dental Car is voorzien van een lift, waardoor bewoners met rolstoel, rollator of zelfs in het eigen bed toch geholpen kunnen worden.

Bij de mondzorg voor ouderen zorgen we voor een zo gezond, functioneel, esthetisch en comfortabel mogelijke situatie. Een situatie die bijdraagt aan de best mogelijke kwaliteit van leven. Dat is waar het bij deze ouderen om draait. We zorgen ervoor dat de patiënt zonder ontstekingen en pijn de mond zo goed als mogelijk kan gebruiken. Dat betekent dat we individuele zorgplannen maken, in overleg met de oudere zelf en/of de vertegenwoordiger.

Mondzorgplan

Voor elke patiënt stellen we een mondzorgplan op, waarin alle relevante problemen in kaart worden gebracht. Op deze manier kunnen behandelopties goed worden afgewogen. In het mondzorgplan worden het doel en het plan van aanpak van de mondzorg beschreven. Dus alle noodzakelijke activiteiten, de frequentie waarmee die plaatsvinden en de zorgverleners die de verschillende activiteiten uitvoeren.

Als het voorgestelde mondzorgplan gereed is, wordt het besproken met de oudere en zijn eventuele mantelzorgers en professionele zorgverleners, voor het in werk wordt gesteld. Daarna richten we ons steeds op controle. Van belang is vooral om problemen te voorkomen. Preventie staat hoog op onze prioriteitenlijst.

Wanneer is verwijzing noodzakelijk?

Wanneer meer specialistische mondzorg nodig is in verband met tandheelkundige afwijkingen, of niet-tandheelkundige afwijkingen (denk aan Parkinson, reuma, spierziekten, enzovoorts), dan kan een verwijzing naar het CBT noodzakelijk zijn. De reguliere tandarts, huisarts of specialist kan de verwijzing verzorgen. Werken wij binnen jullie instelling, verzorgen wij de verwijzing naar het CBT.

Wat kan het Centrumtandzorg voor jullie zorginstelling betekenen?

Wanneer u specifieker wilt weten hoe het Centrumtandzorg ingezet kan worden binnen uw zorginstelling, dan kunt u contact opnemen met 073 – 303 26 26. U kunt ook mailen naar cbt@centrumtandzorg.nl

Alle locaties

Contact

reCAPTCHA is required.

Copyright © 2022 Centrumtandzorg Gerealiseerd door KLIKZUIVER