Skip to content

Bel ons

voor vragen of afspraken
073 303 26 26

Vrijblijvend contact voor uw instelling

Patiënt verwijzen naar CBT?

Menu

Bel ons

voor vragen of afspraken
073 303 26 26

Vrijblijvend contact voor uw instelling

Patiënt verwijzen naar CBT?

Goede tandzorg
voor iedereen.

Bijzondere doelgroepen

Wlz Gehandicapten

De Wlz (Wet langdurige zorg) ziet toe op tand- en mondzorg van cliënten met:

Wlz Ouderen

De Wlz is er speciaal voor die mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben. Daaronder vallen ook ouderen.

Regionale aanbieder

Centrumtandzorg en het CBT zijn regionale aanbieders van reguliere (algemene tandheelkunde) én specialistische mondzorg (bijzondere tandheelkunde). Onze praktijken zijn te vinden in Brabant en Gelderland.

Centrum Bijzondere tandheelkunde (CBT)

Bínnen het Centrumtandzorg is er ook het Centrum voor Bijzondere tandheelkunde: het CBT. Dit is specialistische tandheelkundige zorg voor mensen die extra aandacht nodig hebben, en die binnen de reguliere tandartspraktijk niet of niet meer kan worden gegeven.

Unieke zorgconcepten

Voor cliënten met een Wlz-indicatie met behandeling, hebben wij unieke zorgconcepten ontwikkeld. Bij alle concepten draait het om vertrouwen, rust en een persoonlijke en transparante benadering.

Individuele mondzorgplannen

Het belang en de mondgezondheid van elke patiënt staat voorop. En elke patiënt is uniek. We maken dan ook voor elke patiënt een individueel mondzorgplan. Binnen dat plan wordt verder gekeken dan alleen naar de mond en het gebit. Ook de invloed van aandoeningen of de medicijnen die worden gebruikt, maakt onderdeel uit van het plan van aanpak. Dat plan bespreken we met de patiënt en/of de verantwoordelijke ouder, verzorger of mantelzorger.

Het gebit van de patiënt wordt altijd vanuit verschillende disciplines in teamverband (de tandarts, de mondhygiënist, tandartsassistente en preventie assistent) beoordeeld. Is overleg met andere disciplines nodig, dan kan dat ook.

Is reguliere zorg om redenen niet meer genoeg om goede kwaliteit mondzorg te kunnen bieden, dan kan worden doorverwezen naar het CBT. Bij bijvoorbeeld complex beperkte cliënten kan gekozen worden voor behandeling onder narcose.

Zorgconcepten voor ouderen

Alle individuele zorgplannen die worden opgesteld, zijn gericht op behoud van de mondfuncties. Hiertoe staat het belang van preventieve behandelingen centraal. Preventie is altijd beter dan genezen, en dat is ook op hogere leeftijden te realiseren. Daarmee willen we zo veel mogelijk complicaties voorkomen die van invloed kunnen zijn op de algehele gezondheid. Periodiek wordt nagegaan of het individuele mondzorgplan nog functioneel en doelmatig is.

Verder gaat het binnen de zorgconcepten voor ouderen vooral over:
• voorkomen van complicaties in de mond als gevolg van aandoeningen, medicatie of functieverlies
• behoud/verbeteren van functies door preventieve behandeling, herstel van schade door ziekte en wegnemen van zwakke plekken;
• acceptatie van achteruitgang, palliatief beleid.

Zorgconcepten voor mensen met een beperking

Een individueel mondzorgplan zorgt dat ook bij deze groep de juiste zorg wordt verleend. Passend bij de patiënt: ook medisch en sociaal-pedagogisch gezien. Alles gaat in nauw overleg met familie of begeleiders. Anesthesie (narcose) bij deze patiënten kan een manier zijn om die juiste zorg te verlenen. Bijvoorbeeld omdat de patiënt erg bang is voor de behandeling, vanwege een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of interactie met andere aandoeningen. Binnen de zorgconcepten voor gehandicapten streven we naar behoud van gebit en functie en vooral periodieke controles ter preventie van pijn en andere klachten. Zodat de kwaliteit van leven voor deze groep ook zo hoog mogelijk wordt.

Onze zorgconcepten binnen uw zorginstelling of praktijk

Al onze unieke zorgconcepten zijn inzetbaar binnen uw instelling of als uitbreiding van uw praktijk. Meer informatie: Wlz-ouderen en Wlz-gehandicapten

Juist bij de kwetsbare groepen is preventie van essentieel belang. Dus trek tijdig aan de bel wanneer reguliere tandzorg niet meer passend is: wij breiden de verleende zorg graag uit met onze specialisaties.

Locaties

Locaties

Contact

reCAPTCHA is required.

Copyright © 2022 Centrumtandzorg Gerealiseerd door KLIKZUIVER